امروز ۹ فروردین ۱۳۹۱ هشتمین سال درگذشت سید حسن حسینی است. درست یک روز پیش از مرگ سید حسن حسینی شعر زیر در وبلاگی که گفته می شد متعلق به او بود بازنشر شد. وبلاگی که هرگز به‎روز نخواهد شد و متاسفانه دیگر در دسترس هم نیست.

سید حسن حسینی

شاهد مرگ غم انگيز بهارم چه کنم؟
ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟

نيست از هيچ طرف راه برون شد ز شبم
زلف افشان تو گرديده حصارم چه کنم؟

از ازل ايل و تبارم همه عاشق بودند
سخت دلبسته‎ی اين ايل و تبارم چه کنم؟

من کزين فاصله غارت شده‎ی چشم تو ام
چون به ديدار تو افتد سر و کارم چه کنم؟

يک به يک با مژه‎هايت دل من مشغول است
ميله‎های قفسم را نشمارم چه کنم؟

سید حسن حسینی