قهرهای بادبادکی

بدون نظر »

اخم‌های زور زورکی

قهرهای بادبادکی

آشتیِ بی‌مقدمه

خنده‌های زیرزیرکی

***

***

قهرهای تو چه جالب است

قهرهای یک دقیقه‌ای

تلخ و تند و تیز و بانمک

واقعاً که با سلیقه‌ای

***

***

با یکی دو جمله‌ی قشنگ

دیوِ قهر دور می‌شود

سور و سات آشتی‌کنان

زود جفت و جور می‌شود

***

***

تو چه خوب وصله می‌کنی

روح نخ‌نما و پاره را

کوک می‌زنی به آسمان

ماه و دکمه‌ی ستاره را

***

***

قهرهای خنده‌دار تو

نوع دیگری از آشتی‌ست

باز هم سر کلاسِ قهر

آشتی کن و بگیر بیست

عرفان نظرآهاری

از کتاب: کوله‌پشتی‌ات کجاست؟

ماه مرشد

2 نظر »

نیمه شبی است از هزاره دوم عشق؛ و ما مرشدی نداریم، جز ماه .

او هر شب بر منبر آسمان بالا می رود و هزار ستاره مریدش است.

ماه مرشد سخن نمی گوید، می تابد؛ و کدام مرشد جز اوست که جای گفتن، بتابد!؟…

خاموشی، پند ماه مرشد ماست و نور، نور ذکر اوست. خوابیدن پای صحبت ماه مرشد حرام است.

ماه مرشد اما می گوید:

خوابتان مباح ترین کار جهان خواهد بود، اگر در آغوش جهان بخوابید. آن گاه بر شما چنان خواهم تابید که خوابتان ، بیداری شود و شب تان، روز.

ماه مرشد می گوید:

خدا هر شب شما را در آغوش می گیرد. اما کاش شبی نیز شما او را در آغوش می گرفتید تا آغوشتان گشاده می شد آن قدر که ستارگان به جای آنکه در سینه آسمان بتپند، در سینه شما می تپیدند.

دیشب ستاره ای می گفت:

اگر به مجلس ماه مرشد آمدید، هدیه، آهی بیاورید. آه شما عطر و عود مجلس ماه مرشد است.

ستاره می گفت:

اگر به خانه ماه مرشد آمدید، دعایی بیاورید. زیرا که هر دعا چراغی است و این همه چراغ که در آسمان روشن است، دعای بندگان خداست.

امشب نیز مجلس ماه مرشد برپاست. آسمان صاف است و نه غریبه ای و نه ابری. همه محرم اند، هم تو و هم درخت و هم دریا. وعظ ماه مرشد تا سحر ادامه خواهد داشت تا صبح که او آسمان را به شیخ آفتاب خواهد بسپارد.
به مجلس ماه مرشد بیا، مجلس ماه مرشد را عشق است.

عرفان نظرآهاری
Simplified Theme by Nokia Theme transform by TowFriend | Powered by Wordpress | Aviva Web Directory
XHTML CSS RSS